DISCLAIMER

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Stipt Polish Point Shop, zoals deze beschikbaar is gesteld. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Alle beelden en logo’s op deze pagina’s zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet zonder schriftelijke toestemming van Stipt Polish Point Shop door derden worden gebruikt.

Stipt Polish Point Shop heeft met grote zorg en aandacht de inhoud van deze pagina’s samengesteld. Voor prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Stipt Polish Point Shop te mogen claimen of te veronderstellen.

Stipt Polish Point Shop streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van de inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling.
Stipt Polish Point Shop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Reclame en internetbureau Ankth kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid accepteren voor kennelijke typefouten en/of prijsfouten en/of prijswijzigingen en/of betalingsfouten en/of hacken door derden en/of crashen van de website/webshop www.stiptpolishpointshop.nl. Ook is Ankth niet verantwoordelijk indien de website/webshop niet of niet volledig functioneert.

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Deze disclaimer is ten laatste bijgewerkt op: 9 juni 2021.